นิทาน คืออะไร นิทานภาษาอังกฤษคือ fable ตามความหมายในภาษาไทยแล้ว มี 2 ความหมาย คือ 1. นิทาน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา กล่าวได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่ เก่าแก่ที่สุด นิทานอาจมีกำเนิดพร้อม ๆ กับครอบครัวของมนุษยชาติ มูลเหตุที่มาแต่เริ่มแรก คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเล่าสู่กันฟัง มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งให้พิสดารมากยิ่งขึ้น จนห่างไกลจากเรื่องจริง กลายเป็นนิทานไป การเขียนนิทานในความหมายแรก อาจเป็นการเขียนจากจินตนาการก็ได้

2. นิทาน ตามความหมายภาษาบาลีนั้น คือ เป็นเรื่องต้นเหตุของเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น เจ้าชายสิทธัตถะ ก็จัดเป็นอวิทูเรนิทานของพระพุทธเจ้า เพราะเจ้าชายสิทธัตธะเป็นเรื่องต้นเหตุของเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัสรู้ ถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตธะที่ออกบวช พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็มีไม่ได้

นิทานพื้นบ้าน 4 ภาค ได้แก่ นิทานพื้นบ้านภาคกลาง, เหนือ, อีสาน, ใต้ นิทานพื้นบ้าน คือ นิทานที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งอแต่สมัยโบราณ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เล่าสืบต่อเพื่อเป็นคติเตือนใจ เพื่อความสนุกสนาน นิทานพื้นบ้านมีลักษณะดังนี้ นิทานพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด คือ เป็นเรื่องเล่าที่มีการดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการที่เล่าก็เป็นไปอย่างง่ายๆตรงไปตรงมา มักจะเริ่มเรื่องโดยการกล่าวถึงตัวละครสำคัญของเรื่อง ซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพ่อ-แม่ของพระเอกหรือนางเอก แล้วดำเนินเรื่องไปตามเวลาปฏิทิน ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่อง ซึ่งมักจะจบแบบมีความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถ้าเป็นนิทานคติ ก็มักจะจบลงว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…..” ถ้าเป็นนิทานชาดกก็จะบอกว่าตัวละครสำคัญของเรื่องในชาติต่อไป ไปเกิดเป็นใครบ้าง

คำค้น : นิทานพื้นบ้าน, นิทานพื้นบ้าน 4 ภาค, นิทานพื้นบ้านภาคกลาง, เหนือ, อีสาน, ใต้

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม พ่อใหญ่ป่วงลักหมากโม

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม พ่อใหญ่ป่วงลักหมากโม

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม แม่ฮ่างสามผัว

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม แม่ฮ่างสามผัว

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ตาบอด กับ ติดอ่าง

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ตาบอด กับ ติดอ่าง

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม เชียงเมียง(ฮังเอียน )

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม เชียงเมียง(ฮังเอียน )

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ลูกเขยจับเต่า

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ลูกเขยจับเต่า

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม หลวงพ่อข้าวแห้ง

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม หลวงพ่อข้าวแห้ง

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ไปเก็บตอง

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ไปเก็บตอง

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม หลวงพ่อหมากโม

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม หลวงพ่อหมากโม

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม ลูกเขยกับแม่เฒ่า

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอน แฮ่งคน แฮ่งขึ้น

นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน นิทานก้อม พ่อเฒ่ากับลูกเขย ตอน แฮ่งคน แฮ่งขึ้น

Posted in นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน | Tagged , , , , | Leave a comment